VIS-project - Over de provinciegrenzen heen!

De verschillende Vlaamse provincies vullen het succesvolle VIS-project elk op hun eigen zinvolle manier in. Het leek ons dan ook nuttig om al deze kennis te bundelen en beschikbaar te stellen voor eenieder die dit nuttig vindt.

Naast een korte schets over de verschillende doelstellingen van het VIS-project is deze site vooral praktisch gericht. Dit gaat van informatie over de verschillende activiteiten tot sfeerbeelden, maar ook veel oefenstof.

Een dergelijke site uitbouwen is een werk van lange adem en zal dan ook systematisch gebeuren.